Debrecen Award for Molecular Medicine

Debrecen Award for Molecular Medicine, „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” Emlékérem és Jutalomdíj
 
A „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” díjat a Debreceni Egyetem 2003-ban alapította a molekuláris orvostudomány területén. A díj évenkénti adományozásával a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara az orvostudományi kutatások fejlődéséhez kiemelkedően hozzájáruló kutatókat kívánja elismerni. A díjat minden ősszel olyan nemzetközileg elismert kutató, vagy kutatócsoport kapja, akinek a munkája lényeges előrehaladást eredményezett a molekuláris orvostudomány területén. A díj összege 10.000 Euro. A jelölést az ÁOK Dékán által felkért 12 főből álló csoport végzi. A díjjal a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara az innovatív orvosbiológiai kutatásokat és nemzetközileg kiemelkedő teljesítményeket kívánja elismerni. Az a kutató kaphatja a díjat, akinek a munkája jelentősen hozzájárult a molekuláris orvostudomány fejlődéséhez, az eredmények pedig hasznosíthatóak a korszerű betegellátásban. A díj elnyerőjének tevékenysége magában foglalja az alapkutatásokat és az új eredményekhez vezető klinikai kutatásokat, melyek jelentősen javítják a betegellátást. A díjazottak olyan kutató lehet, akinek teljesítménye és eredményei a nemzetközi kutatások élvonalába tartozik. A díjazott tetszés szerint használhatja a jutalmat, bár a jelölőbizottság reményei szerint legalább a díj egy részét a szakterülete további fejlesztésére fordítja. A díj átadására ünnepélyes keretek között, az adományozott díszelőadásával egybekötve minden év novemberében vagy decemberében Debrecenben kerül sor.

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 07. 14:22