Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Albizottság

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ALBIZOTTSÁGA

 

Bizottság elnöke: Dr. Jenei Zoltán

Bizottság titkára: Barta Zsuzsa


Bizottság tagjai: Prof. Dr. Németh Norbert

                                   Dr. Csépány Tünde

                                   Dr. Égerházi Anikó

                                   Dr. Birinyi András

                                   Dr. Pap Pál

                                    Fodor Ádám

                                    Varga Gergő

           meghívott: Berényi András

 

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

REQUEST FORM

BIZOTTSÁG ELJÁRÁSI RENDJE

A DE ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ SZABÁLYZATA

RULES AND REGULATIONS TO ENSURE EQUAL OPPORTUNITIES AND EQUAL TREATMENT FOR STUDENTS
OF THE UNIVERSITY OF DEBRECEN

 

A kérelmeket e-mailen kell megküldeni a dokane@med.unideb.hu e-mail címre, az ÁOK Tanulmányi Osztályra, Barta Zsuzsa tanulmányi előadóhoz. (DEÁOK, Oktatási Központ, fsz. 103. szoba)

Kérelem beadási határidők:

I. félév: szeptember 15.

II. félév: február 15.

 

Változás!

  • A fogyatékosság igazolásának rendje és módja 2017. január 1-jével módosul.
  • A 2. § (5) bekezdése értelmében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.
  • A 3. § (2) bekezdése szerint ha jogszabály eltérően nem rendelkezik rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el.
  •  A fentiek értelmében azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakérő véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat. A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.
  • Külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

TÁJÉKOZTATÓ: felsőoktatásban résztvevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosság vizsgálatáról

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 06. 12:02