HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat - Népegészség- és Járványtani Intézet

Kutatócsoport vezető

Dr. Sándor János egyetemi tanár, MTA doktora

Kutató professzor
Dr. Ádány Róza Professor Emeritus, MTA doktora
 
Dr. Balázs Margit egyetemi tanár, MTA doktora
Tudományos tanácsadó

Dr. Ungvári Zoltán egyetemi tanár, PhD

Tudományos munkatárs

Dr. Szász István PhD

Tudományos segédmunkatársak

Berecz Ágnes

Feras Kasabji

Dr. Kovács Nóra PhD

Kutató Al Ashkar Habib

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kutatócsoportja (MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport) 2007. január 1-én jött létre. A Kutatócsoport a DE Általános Orvostudományi Kar Népegészség- és Járványtani Intézete keretében működik.

Az MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport 2007. január 1-én egyetemi környezetben az MTA kutatóintézet-hálózatban jött létre. A kutatócsoport a mai napig hiányzó kutatási profilt jelenít meg, a hazai egészségpolitikai döntés-előkészítés támogatása mellett feladatának tekintve a kutatási eredmények nemzetközi szintű megismertetését és elismertetését is. Magyarországon ez az első olyan MTA támogatott kutatócsoport, mely népegészségügyi/ epidemiológiai kutatásokkal, azok fejlesztésével foglalkozik, így ezen a tudományterületen hiánypótló jelentőséggel bír. A kutatócsoport tudományos munkája 2007-2011 között a HMAP strukturális és módszertani lehetőségeire építve a metabolikus szindróma, a magas vérnyomás és a diabetes szűrés, ellátás/gondozás módszertanának és azok hatékonyságának feltérképezésére irányultak. Genetikai epidemiológiai és népegészségügyi genomikai vizsgálataik a kardiovaszkuláris, daganatos és krónikus májbetegségek, valamint a diabetes iránti fogékonyság hátterének feltárására, valamint prediszpozicióra utaló markerek azonosítását célozták.

A Kutatócsoport a „Kiemelt népegészségügyi jelentőségű betegségekkel szembeni veszélyeztetettség társadalmi és genetikai indikátorainak azonosítása” címmel benyújtott sikeres pályázatának eredményeként ismételt támogatásban részesült 2012. január 1 - 2016. június 30. között. A Kutatócsoport céljai között szerepelt az észak- kelet-magyarországi telepszerű körülmények között élő lakosság egészségi állapotának és betegségek iránti fogékonyságának jellemzése, a roma egészségmagatartás felmérésben involvált észak- kelet-magyarországi települések cigány önkormányzatainak és releváns HMAP praxisainak bevonásával a telepszerű körülmények között élő lakosság egészségi állapotának, illetve az azt befolyásoló tényezőknek a jellemzése és intervenciós stratégia kialakítása. A futamidő alatt céljuk a korai orvoshoz fordulást hátráltató tényezők azonosítása, az ezáltal okozott elkerülhető egészségveszteség meghatározása, e veszteség mértékének összevezetése a környezeti expozíciókkal és a genetikai fogékonysággal magyarázható veszteségekkel volt. Daganat-epidemiológiai vizsgálataik a humán melanoma korai felismerését befolyásoló tényezők vizsgálatára irányultak. Vizsgálataik során a humán kután melanoma progressziójával összefüggő olyan molekuláris markerek azonosítását célozták meg, melyek a betegség molekuláris szintű, pontosabb diagnózisát, új terápiás célpontok meghatározását eredményezhetik.

2017-ben a Kutatócsoport további 5 évre nyert el támogatást a „Nagy halálozási kockázattal járó krónikus nem-fertőző betegségek megelőzését célzó népegészségügyi intervenciókat megalapozó, új típusú szűrővizsgálati eljárások kifejlesztése” című pályázat megvalósítására. A kutatások célja a szív-érrendszeri betegségek és a diabétesz megelőzéséhez populációs szintű, de személyre szabott prevenciós lehetőséget nyújtó szűrővizsgálati koncepció és eszközrendszer és a daganatok iránti fogékonyság kimutatására, a daganatok korai felismerésére alkalmas, nem-invazív, genetikai alapú szűrővizsgálati eljárás(ok) kidolgozása.

2019. szeptember 1. napjától a TKI irányító szerve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága. 2023. szeptember 1-jével az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) neve Magyar Kutatási Hálózatra, angolul Hungarian Research Networkra, rövid néven HUN-REN-re változott. A Kutatócsoport neve pedig HUN-REN-DE Népegészségügyi Kutatócsoport, angolul HUN-REN UD Public Health Research Group lett.

Bizonyítékokon alapuló eljárások azonosítása és jellemzése a magyar népegészségügyi helyzet javításáért 2022. július 1. – 2027. június 30.

A 2007 óta folyamatosan működő Népegészségügyi Kutatócsoport a hazánkban legnagyobb betegségterhet és halálozási kockázatot jelentő krónikus nem fertőző (kardiometabolikus és daganatos) betegségek bizonyítékokon alapuló elsődleges és másodlagos megelőzési gyakorlatának fejlesztésére kíván fókuszálni minden eddiginél komplexebb megközelítésben.

A magyar lakosság krónikus nem-fertőző betegségek okozta korai halálozásának relatív kockázata közel háromszorosa az EU15 tagországok átlagos halálozási kockázatának, s hazánk jelenleg az OECD országok között a megelőzéssel elkerülhető halálozás tekintetében az utolsó helyen, míg az időben történő megfelelő ellátással kivédhető halálozás vonatkozásában a sereghajtók között van. A projekt keretében (a korábbi eredményeink szintézisén túl) mint prevenciós célpontok azonosításra/pontosításra kerülnek egyrészt a magyar lakosság egészségmagatartási anomáliáinak jellegzetességei (elsősorban a táplálkozás és a fizikai aktivitás szintjén), a kórelőző állapotok környezeti és genetikai tényezői és azok kölcsönhatásai, kiemelten kezelve a társadalom legsérülékenyebb rétegét képező roma lakosság egészségproblémáit, melyek monitorozására indikátor-készlet is kialakításra kerül.

A korábban átalunk kidolgozott, a tervezett kutatásban időszerűen kibővített, kockázati biomarkerek kimutatására épített szűrővizsgálati platformok betegcsoportok mintáin való validálásával a szűrővizsgálati profil genomikai kockázatbecsléssel történő kiegészítésére is bizonyítékokon alapuló ajánlást teszünk.  A magyar lakosság egészségi állapotának érdemi javítása, a V4 országok viszonylatában is aggasztó mértékű korai halálozási kockázatának csökkentése nemzetstratégiai jelentőségű prioritás, mely az ország gazdasági versenyképességét, fenntartható fejlődését is meghatározza. A tervezett kutatások társadalmi hasznosulása célcsoportjai és intervenciói szintjén pontosan definiált nemzeti népegészségügyi program keretei között valósulhat meg, melynek kidolgozásához és implementálásához kutatási eredményeink támpontot adnak.


A kutatócsoport legújabb közleményei:


A kutatócsoport címe:

  • Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
  • Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
  • Tel/Fax: +36 52 512 765/77148
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 18. 15:26