ACE-aktivitás mérés - Klinikai Fiziológiai Tanszék

ACE-aktivitás mérés

Angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) aktivitásának meghatározása az ACE-gén inzerció/deléció polimorfizmusának megfelelő referencia tartományok alkalmazásával

Információ külső beküldőknek

A Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézetében elérhető az angiotenzin-konvertáló enzim aktivitásának meghatározása.

Az ACE-aktivitás mérés jelentősége
Az angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer egyik kulcsenzime, mely az inaktív angiotenzin I-ből a rendszer fő effektor molekuláját, az angiotenzin II-t hozza létre. Az angiotenzin II többek között vazokonstrikciót, aldoszteron szekréciót és sejtproliferációt indukál. A szérum ACE aktivitása az ACE-gén inzerció/deléció (I/D) polimorfizmusa által genetikailag meghatározott. A D/D genotípussal rendelkező egyének ACE aktivitása megközelítőleg másfélszer nagyobb, mint az I/I genotípussal rendelkezőké, az I/D genotípusúaké pedig köztes értékű. Az ACE aktivitásának növekedését figyelték meg granulomatózus betegségekben (pl. szarkoidózisban) és Gaucher-kórban. Az ACE-aktivitás meghatározása segíthet ezen betegségek diagnosztikájában, a betegség aktivitásának megítélésében és az alkalmazott terápia kontrollálásában.

Meghatározás elve, referencia tartományok
Az ACE-aktivitás mérés kettős fluoreszcens festékkel jelölt [Abz-FRK(Dnp)-P] szubsztráttal, fluoreszcens kinetikus esszével történik. Az ACE két aktív centruma a szubsztrátot ugyanolyan hatékonysággal bontja.
 
Referencia tartomány ismeretlen genotípus esetén: 4,85 – 13,79 U/l
 
Az ACE I/D polimorfizmus kimutatására polimeráz láncreakciót és agaróz gél-elektroforézist használunk, a kapott eredményt allél-specifikus PCR-rel erősítjük meg. Az I/D genotípust figyelembe vevő referencia tartományok elkészítéséhez 201 személy (II n= 39, ID n= 90, DD n= 72) ACE-aktivitás és genotípus adatát használtuk fel.
 
Referencia tartományok:  

 • I/I genotípus: 3,76 – 11,25 U/l
 • I/D genotípus: 5,22 – 11,59 U/l
 • D/D genotípus: 7,19 – 14,84 U/l

 
Vizsgálatkérés, mintatípus, eredményközlés
Az ACE-aktivitás mérés önmagában és ACE I/D polimorfizmus meghatározásával együtt is kérhető. A „kémia” kérőlap letölthető a www.labmed.hu weboldalról a „diagnosztika/vizsgálatkérő lapok/kémia” menüpontból.
 
Minta ACE-aktivitás méréshez:
1 cső „natív” perifériás vér (sárga kupakos géles cső, vagy piros kupakos natív cső) levétele szükséges, melyből szérumot kell szeparálni (0,5-1 óra alvadást követően a cső centrifugálása 1500-2500g-vel, 15 percig, 25°C-on, majd a felülúszó leszívása új csőbe). A szükséges szérum mennyisége legalább 1 ml.
 
FIGYELEM!

 • A szemmel látható hemolízis zavarja a meghatározást, alulmérést okoz, ezért ilyen esetekben még beküldés előtt új mintavétel javasolt!
 • A beteg ACE-gátló kezelése jelentősen csökkenti a szérum ACE-aktivitását!

Minta I/D genotípus meghatározásához:
1 cső citráttal vagy EDTA-val alvadásgátolt vér. A minta primer csőben beküldhető, további mintakezelést nem igényel (közvetlenül fagyasztható is).
 
Minták beküldésénél figyelembe kell venni a szérum minta stabilitását:

 • nem szeparált natív vér: <4 óra
 • szeparált szérum 25°C-on: <1 nap
 • szeparált szérum +4°C-on: <3 nap
 • szeparált szérum -20°C-on: >1 év
 • szeparált szérum -70°C-on: >5 év

A mintákat a kitöltött, lepecsételt kérőlappal együtt az alábbi címre kell eljuttatni:

 • Debreceni Egyetem, Klinikai Központ
 • Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Mintaátvevő részleg
 • 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Az ACE-aktivitás mérésének pontértéke: 537 pont, eredményközlés heti egy alkalommal történik. Az ACE I/D polimorfizmus kimutatásának pontértéke 5326 (DNS izolálással együtt 9251) pont, az eredményeket két- háromhetente közöljük.
 
Javasoljuk a külső beküldőknek, hogy a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mintákat egyszerre küldjék el, függetlenül a kért vizsgálatok számától (ACE-aktivitás önmagában vagy genotípus meghatározással). A beteg ACE-aktivitás-értékének birtokában minden esetben konzultálunk a beküldő kezelőorvossal a genotipizálás szükségességéről vagy szükségtelenségéről!
 
A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kérjük, forduljanak dr. Fagyas Miklós orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvoshoz, telefon: +36-52-411-717 / 55404 mellék, e-mail: fagyasmiklos@med.unideb.hu.

További információ a méréssel kapcsolatban: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29425104

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 12. 15:36