Adatintenzív és Nyitott Tudomány Ösztöndíjprogram

Felhívás ösztöndíjpályázatra

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a Debreceni Egyetemen induló „Adatintenzív és Nyitott Tudomány Programra” (Data Intensive and Open Science School), ami egy kutatói utánpótlást és publikálást elősegítő kezdeményezés. A program megvalósítása az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt keretében történik.

A program keretén belül a multi-omikai adatgenerálásással megvalósuló kutatások sikerét tervezzük elősegíteni. Ebből a célból a Debreceni Egyetem kutatóinak, különös tekintettel a PhD-hallgatókra és a fiatal kutatókra, képzéseket indítunk az adatgenerálás és az adatelemzési eszköztár területén. A PhD-hallgatók részére ösztöndíjprogramot hirdetünk meg 12 hónap időtartamra, 2019. június és 2020. május között.

Az elmúlt évtizedben robbanásszerűen fejlődtek az adatelőállítási módszerek, élesen megjelent a „nyílt tudomány/open science” iránti elvárás. Ezen prioritás keretében az Open Access publikációs elvek már ismertek a hazai tudományos közösség számára, a következő kihívás a FAIR adat-előállítási és adatfeldolgozási módszerek és elvek megismertetése. A FAIR kutatási elvek betűszava kifejezi azon elvárást, hogy a kutatók által előállított adatok legyenek megtalálhatóak/Azonosíthatóak (Findable), Hozzáférhetőek (Accessible), Feldolgozhatóak (Interoperable) és Újrafelhasználhatóak (Reusable).

Az „Adatintenzív és Nyitott Tudomány Program” (Data Intensive and Open Science School) keretén belül a következő tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

  1. Multi-omikai adatintenzív kísérleti rendszerek megismertetése
  • lehetőség nyílik éles kísérletek elvégzésére a funkcionális genomika, transzkriptomika, proteomika területén és a projekt során kezelendő gyakorlati kihívások megismerésére

 

  1. Adatfeldolgozás nyílt forráskóddal
  • lehetőség nyílik a Galaxy bioinformatikai szoftver grafikus felhasználói felületének és az R statisztikai programnyelvnek a megismerésére

 

  1. Soft skill fejlesztés
  • lehetőség nyílik a prezentációs készségek, hatékony pályázatírással kapcsolatos készségek, konfliktus megelőzési és konfliktuskezelési készségek, továbbá a sikeres együttműködésekhez szükséges kommunikációs készségek fejlesztésére

Az ösztöndíjprogramba 2019. április 14-ig lehet jelentkezni.

Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos részletek a következő elérhetőségen találhatóak:

https://bit.ly/2FG6NtN

 

Debrecen, 2019. március 28.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 12. 12:47