Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék oktatási tevékenysége

Graduális oktatás

Tanszékünk oktatói az ÁOK V. évfolyamán oktatják a Családorvostan c. 1 féléves tárgyat, 5 héten keresztül, alkalmanként kétórás szemináriumok keretében. A tárgy teljesítésének feltétele a szemináriumokon való részvétel, illetve a kurzus végén tett írásbeli záróvizsga.

Az ÁOK IV. évét követően a hallgatók egyhetes praxisgyakorlatot töltenek el az oktató háziorvosoknál. A graduális tanulmányi felelős segít abban, hogy a lakóhelyhez legközelebbi oktató praxist megtalálja a hallgató számára. A praxisgyakorlat alatt, GYAKORLATI NAPLÓ-t kell kitölteni (word, illetve PDF formátum), amely letölthető a lap alján, és az V. év tanévének kezdetéig kell leadni a tanszéken. Indokolt esetben, korlátozott számban fűzött naplót is tudunk biztosítani, melyet a hallgatók a tanszéken vehetnek át.

Az V. év II. szemeszterében Tanszékünk kötelezően választható kreditkurzusokat hirdet meg, melyek a NEPTUN rendszerben felvehetők. Ezen a képzések gyakorlat-orientáltak, elsősorban az alapellátás iránt érdeklődőknek szánjuk, de mindegyik orvosi szakterületre készülő hallgató profitálhat belőlük. Az általunk kötelezően választható/szabadon választható tárgyak a következők:

 • Sürgősségi ellátás a családorvosi gyakorlatban
 • Az orvosi tevékenység jogi vonatkozásai
 • Prevenció és egészségmegőrzés az alapellátásban
 • Differenciál diagnosztikai készségek és lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban
 • Gyermek és ifjúságegészségügy

Tanszékünk közreműködik a Népegészségügyi Kar képzésében is, a Népegészségügyi Medicina és a Foglalkozás-egészségtan c. tárgyak oktatásában.

Szakorvos képzés

A Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékén lehetőséget kínálunk a háziorvostan és a foglalkozás-orvostan szakképesítések megszerzésére a még szakképesítéssel nem rendelkező orvosoknak és a már szakvizsgával rendelkező kollégáknak is.

Szakképzéseinkkel kapcsolatosan bővebb információért dr. Nánási Anna posztgraduális tanulmányi felelőst kereshetik. (fogadóóra: szerda 12:00-14:00, csütörtök 13:00-15:00, e-mail: nanasi.anna@sph.unideb.hu).

Szakképesítéssel még nem rendelkező orvosok számára:

A szakképesítéssel még nem rendelkezők államilag finanszírozott rezidensi helyekre felvételizhetnek. A szakképzésre jelentkezni a Debreceni Egyetem Szak- és Továbbképzési Központja által közzétett időpontokban, elektronikus úton lehet. Információk . A jelentkezéssel kapcsolatos technikai kérdésekkel a Szak- és Továbbképzési Központ munkatársait kereshetik (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Oktatási Központ, 115-ös irodában, vagy a 06-52-258-015 telefonszámon). A felvételin megszerezhető pontok az alábbiak: hozott pontok, személyes interjún szerzett pontok, plusz pontok. A felvételt nyert rezidensek az ÁEEK alkalmazottaiként teljesíthetik 36 hónapos háziorvostan szakképzésüket, vagy 48 hónapos foglalkozás-orvostan szakképzésüket.  A képzés során előírt gyakorlatokat elsősorban az elsődleges munkáltatónál kell teljesíteni (Debreceni Egyetem), de jóváhagyott kérvény birtokában más, akkreditált egészségügyi szolgáltatóknál is elvégezhetőek a gyakorlatok.

Háziorvostan szakképzés felépítése:

Törzsképzés (28 hónap):

Sürgősségi gyakorlat 6 hónap (benne: 1 hét oxyológia tanfolyam, 1 hét „A halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés”, 2 hét transzfuziológia tanfolyam, 1 hónap oxyológia gyakorlat, 4 hó sürgősségi osztályos gyakorlat)

 • Törzsképzési tanfolyamok 1 hónap
 • Belgyógyászat gyakorlat 6 hónap
 • Gyermekgyógyászat gyakorlat 4 hónap (benne: 1 hónap gyermek háziorvosi praxisgyakorlat)
 • Sebészet gyakorlat 2 hónap (benne: 2 hét traumatológia)
 • Szülészet-nőgyógyászat gyakorlat 1 hónap
 • Neurológia gyakorlat 1 hónap
 • Pszichiátria gyakorlat 2 hónap
 • Családorvosi alapgyakorlat 5 hónap (2 hónap a törzsképzés elején teljesítendő)
 • A törzsképzési időszak vizsgával zárul (törzsképzést lezáró vizsga)

Szakgyakorlat (8 hónap):

 • Szakgyakorlati képzés háziorvosi praxisban tutor irányítása mellett 8 hónap (benne: 2 hónap falusi praxisgyakorlat)

Foglalkozás-orvostan szakképzés felépítése:

Törzsképzés (24 hónap):

Sürgősségi gyakorlat 6 hónap (benne: 1 hét oxyológia tanfolyam, 2 hét transzfuziológia tanfolyam, 1 hónap oxyológia gyakorlat, 2 hónap és 3 hét sürgősségi osztályos gyakorlat, 1,5 hónap intenzív osztályos gyakorlat)

Törzsképzési tanfolyamok 1 hónap

Belgyógyászati és foglalkozás-orvostani alapismeretek gyakorlat 6 hónap

Egyéb foglalkozási betegségek klinikai gyakorlata 2 hónap (benne 6 hét járóbeteg szakrendelés és 2 hét fertőző osztályos tevékenység)

Munkahigiénés és egyéb foglalkozás-orvostani alapismeretek 5 hónap

Legjelentősebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének megismerése 4 hónap

Szakgyakorlat (24 hónap):

Szakgyakorlati képzés foglalkozás-egészségügyi rendelőben tutor irányítása mellett.

Elvégzendő tanfolyamok:  

- foglalkozás-egészségügyi szakvizsga előkészítő 3 hetes tanfolyam (Semmelweis Egyetem rendezi évente), 1 hetes képzés a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály  (OMFI) szervezésében,

-a képzés ideje alatt 1 alkalommal részvétel a DE foglalkozás-egészségügyi kötelező szintentartó tanfolyamán. (A tanfolyamok díját a Debreceni Egyetemnek fizetett képzési díj nem tartalmazza).

- egészségügyi szakigazgatási tanfolyam

Szakképesítéssel rendelkező orvosok számára:

A háziorvostan és a foglalkozás-orvostan szakképzés bármikor elkezdhető az év folyamán a már valamilyen szakképesítéssel rendelkező orvosok számára. Felvételi elbeszélgetésre ezekben az esetekben nem kerül sor. Többedik szakképzés esetén a szakképzés díját a szakképzésben résztvevő (vagy munkáltatója) fizeti.

Jelentkezési szándékát tanszékünkön jelezze személyesen vagy e-mailben dr. Nánási Anna posztgraduális tanulmányi felelősnek (fogadóóra: szerda 12:00-14:00, csütörtök 13:00-15:00, e-mail: nanasi.anna@sph.unideb.hu).

Többedik szakképzés esetén a háziorvosi szakképzés megkezdhető a Praxis 2 program keretében (további információ: www.oali.hu), vagy egyéni képzési terv alapján, más területen történő munkavégzés mellett. A foglalkozás-orvostan szakképzés szintén egyéni képzési terv alapján történik. Korábbi szakképzések során teljesített (15 éven belül), jelen képzéssel megegyező gyakorlati elemek beszámíthatóak a szakképzés idejébe.

Doktori képzés

A DE Egészségtudományok Doktori Iskolájában, az országban itt akkreditáltak először alapellátási doktori (PhD) témákat. Az aktuális kiírásról a www.doktori.hu  oldalon lehet tájékozódni. A tanszék oktatatóinak  témakiírásai is itt tekinthetők meg. Érdeklődés esetén keresse meg akkreditált oktatóinkat:

Dr. Ilyés István, professor emeritus, az orvostudomány kandidátusa (DI törzstag)

Prof. Dr. Rurik Imre, az MTA doktora (DI törzstag),

Dr. Jancsó Zoltán PhD (témavezető)

Letölthető dokumentumok:

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsfokú szakirányú szakképesítésse

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 12. 13:20