Kutatási - Fejlesztési és Innovációs Stratégia

Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységét a Debreceni Egyetem vezetésével szoros együttműködésben végzi. A Tudományos- és Innovációs Bizottság elnöke az ÁOK tudományos dékánhelyettese. A Debreceni Egyetem tudományos tevékenységében az ÁOK meghatározó szerepet tölt be.

Az ÁOK tudományos stratégiájának kulcselemei a következők:

  • Törekszünk a tudományos fokozattal (PhD) illetve címmel (MTA doktori) rendelkező munkatársak számának növelésére.
  • Kiemelt cél a hallgatók fokozottabb bevonása a tudományos kutatási programokba és a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába (DETEP).
  • A fiatal kutatók ösztönzésére kezdeményeztünk és kidolgoztunk egy ösztöndíj rendszert (Szodoray ösztöndíj), mely a vezető oktatói által megpályázható hároméves ösztöndíj mellett lehetővé teszi a kiemelkedő kutatói és oktatói munkát végző munkatársak erkölcsi és anyagi megbecsülését.
  • A tudományterületi sajátságokból adódóan törekszünk a diagnosztikai tanszékek, klinikai tanszékek és elméleti intézetek együttműködésén alapuló kollaborációk erősítésére.
  • Egységes és átlátható árstruktúrával rendelkező szolgáltató laboratóriumi háttér fejlesztése céljából létrehoztuk a Szolgáltató Egységek hálózatát.
  • Tudománypolitikai célunk a karról beküldött nagy impakt faktorú, jelentős idézettségű közlemények számának növelése.
  • Töreksznk a tudományos eredmények nyilvánosságra hozatalának erősítésére (laboratóriumi honlapok, közleménylisták fejlesztésére)
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 12. 12:47