Végzősöknek - orvosi diagnosztikai analitikus alapszak


2022/2023/1. félévi ODLA szóbeli záróvizsga időpontja: 2023. január 26. (csütörtök) 10:00 óra (tételhúzás: 8:30 órakor) 


2022/2023/1. félévi OKLA záróvizsga időpontok és helyszínek:

 • Diplomadolgozat védés: 2023. január 24. (kedd) 8:30 óra KLK Tanszék könyvtára
 • Írásbeli záróvizsga: 2023. január 24. (kedd) 12:00 óra 
 • Szóbeli záróvizsga: 2023. január 26. (csütörtök) 9:00 óra KLK Tanszék könyvtára 
  • (a tételhúzás 8:30 órakor kezdődik, a vizsga névsor szerint zajlik)  

2022/2023/1. félévi radiográfus záróvizsga időpontok és helyszínek:

 • írásbeli: 2023. január 31. 8 óra (OKI könyvtár)
 • gyakorlati: 2023. február 1. 8 óra tételhúzás helye: OKI könyvtár
 • szóbeli: 2023. február 1. tételhúzás: 7:30, kezdés: 8:30 (OKI könyvtár )

Az utolsó év feladatai: szakmai gyakorlatok, diplomamunka, záróvizsga

Fontos!
Minden esetben, amikor oktatói aláírás szükséges, ajánlatos egyeztetni az aláíró várható elérhetőségéről. Az aláíró távolléte nem mentesíti a hallgatót a leadási határidők alól.

ODLA
OKLA
RAD
PA
Jelentkezés leadása: 6. szemeszter szorgalmi időszak utolsó munkanapja
Szakmai gyakorlati tájékoztató
(változott: 2017.08.28)
Szakmai gyakorlati jelentkezési lap 
(változott: 2015.05.05)
Intézményi fogadó nyilatkozat 
(változott: 2015.05.05)
Ahová már mentek hallgatók, de hozni kell fogadó nyilatkozatot:
 • Semmelweis  Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Országos Onkológiai Intézet
 • Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

(A lista még bővülhet!)

Jelentkezés diplomamunka témára
TVSZ: "Témavezető csak egyetemi diplomával vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező személy lehet."
ODLA
OKLA
RAD
PA
"A" diplomamunka témalap:
AOK ODLA "A" Diplomamunka témalap
nevű Neptun kérvény
Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
 
"B" diplomamunka témalap:
AOK ODLA "B" Diplomamunka témalap 
nevű Neptun kérvény

 
Leadási határidő:
 7. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
 
A lapokat első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás esetén újra le kell adni, ekkor már a hallgató íratja alá.
Diplomamunka témalap I.:
AOK OKLA "I." Diplomamunka témalap 
nevű Neptun kérvény
Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
Diplomamunka témalap II.:
AOK OKLA "II." Diplomamunka témalap 
nevű Neptun kérvény

Leadási határidő:
 7. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
A lapokat első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás esetén újra le kell adni, ekkor már a hallgató íratja alá.
AOK RAD Diplomamunka témalap 
nevű Neptun kérvény
Leadási határidő: a 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.

A lapokat első leadásnál a specializáció felelőssel a TO íratja alá, változás esetén újra le kell adni, ekkor már a hallgató íratja alá.
 
Konzultációs lap 
Leadási határidő:
legkésőbb a diplomamunkával együtt.
AOK PA Diplomamunka témalap 
nevű Neptun kérvény

Leadási határidő:
 6. szemeszter szorgalmi időszakának vége.
Változás esetén kérjük újra leadni.
Mindegyik leadásnál a hallgató gyűjti be az aláírásokat, a TO csak a témavezető és a specializáció-vezető által jóváhagyott témaválasztási lapokat veszi át.
Diplomamunka formai követelmények
ODLA
OKLA
RAD
PA
Leadási határidő: április 15. (tavasz), november 15. (ősz)
Lehetséges késedelem 2 hét (10 munkanap), az első héten 800 Ft/nap, a második héten 1600 Ft/nap késedelmi díj fizetése mellett.
A 10 munkanapon belüli késést nem kell kérvényezni. A késedelmi díj a leadás után lesz kiírva a Neptunban.

Bírálás menete:
(a levelezés a Tanulmányi Osztályon keresztül történik)
1. A specializáció-felelős által kijelölt bíráló megkapja a diplomamunkát és a követelményeket. A bírálat elkészítésére két hét áll rendelkezésére.
2. A bíráló elkészíti a bírálatot, melynek tartalmaznia kell három kérdést és egy jegyjavaslatot
3. A hallgató a bírálónak címzett udvarias levélben válaszol a feltett kérdésekre (megszólítás, köszönetmondás, aláírás)
4. A bíráló a válaszokat figyelembe véve jegyet javasol a diplomamunkára
 A bírálás után a hallgató jegyet a védésen kap a Bizottságtól, melyre a témavezető és a bíráló is meghívást kap. 
Prezentáció készítéséhez tananyag: https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5383
A sikeres védés a záróvizsgára engedés feltétele.

Feltöltés a DEA-ba
Feltöltési határidő: a védés után legfeljebb 3 munkanapon belül.
A diplomamunkát az elfogadott és megvédett állapotban kell feltölteni, bele kell vezetni a bíráló és a Bizottság által javasolt javításokat, helyesbítéseket.
Csak magát a diplomamunkát, nem szükséges feltölteni az eredetiség nyilatkozatot, az előlapon sem szükségesek az aláírások és a pecsét.
DEA feltöltési útmutató
A feltöltést a TO ellenőrzi, ha minden rendben, elfogadja, ennek hatására a diplomamunka ténylegesen bekerül a DEA-ba, erről a rendszer üzenetet küldd a hallgatónak.
Gyakori feltöltési hibák (ezek elkerülésére fokozattan figyelni kell!):
 • témavezető, opponens (bíráló) munkahelye nincs kitöltve vagy hiányos
 • Ha az opponens munkahelye nem derül ki a bírálat aláírásából, az egyetemi telefonkönyvből meg lehet tudni. 
 • Munkahelynek az "ÁOK" nem elegendő!
 • opponens (bíráló) neve hiányzik
 • szak neve helyett az "általános orvos" van kiválasztva
Záróvizsga leírások
ODLA
OKLA
RAD
Védés és záróvizsga menete
(módosítva: 2020.02.19)

Sikertelen záróvizsga esetén a következő záróvizsgán a korábban sikeresen teljesített záróvizsga rész (írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsga) javítható.
Ebben az esetben a záróvizsga részre történő jelentkezéssel egyidejűleg a korábban megszerzett jegy érvénytelenné válik
és az újonnan megszerzett jegy lesz érvényben akkor is, ha az elégtelen (1).
Sikeres záróvizsga nem javítható.

Gyakorlati záróvizsga
ODLA
OKLA
RAD
PA
-
Szóbeli záróvizsga
ODLA
OKLA
RAD
PA
Témakörök és tételszámok
Hematológia tételek 
(változott: 2015.04.16)
Hisztokémia, immunhisztokémia
(érvényes: 2015/26/2. félévtől) 
Klinikai kémia
(érvényes: 2015/2016/2. félévtől)
Mikrobiológia
(érvényes: 2015/2016/2. félévtől)
Szóbeli záróvizsga tételek 
(érvényes: 2019/2020/2. félévtől)

Alumni nyilatkozat

Továbbtanulás a karon belül:


KORÁBBI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAKOK TÁJÉKOZTATÓI


Diplomaosztó ünnepség időpontja: 2022. július 9. (szombat) 11 óra

Gyülekezés a főépület 8/7-es termében, érkezés 9 órára, a helyek elfoglalása 10:45-ig.
Fényképek készítéséről

 

2021/2022/2. félévi záróvizsgák

RAD/KDA Időpont Helyszín
Védés 2022. június 8.
9 óra

Orvosi Képalkotó Intézet (OKI) könyvtára

Írásbeli 2022. június 9.
10 óra
Orvosi Képalkotó Intézet (OKI)
2. szeminárium terem
Gyakorlati 2022. június 22.
8 óra
sugár: OKI TDK szoba
NM: OKI 3. szem. terem
CT: OKI könyvtár
RTG: OKI 2. szem. terem
Szóbeli

2022. június 22-23.
tételhúzás: 7:30
kezdés: 8:30

Orvosi Képalkotó Intézet könyvtár
     
PA Időpont Helyszín
Védés 2022. május 26. 10 óra

DE KK Kenézy Gyula Campus Patológiai Osztály

Írásbeli 2022. június 3. 10 óra DE KK Kenézy Gyula Campus Patológiai Osztály
Gyakorlati 2022. június 13-14.
8 óra
DE KK Kenézy Gyula Campus Patológiai Osztály
Szóbeli

2022. június 16.
tételhúzás: 9:15
kezdés: 10:00

DE KK Nagyerdei Campus Pathologiai Intézet könyvtára
     
OKLA Időpont Helyszín
Védés 2022. június 2.
9.00 óra
LMI KLK Tanszék könyvtára
Írásbeli

2022. június 7.
10:00 óra

IVDI szemináriumi terem
Szóbeli

2022. június 9.
8.30 óra
(tételhúzás: 8.00 óra)

LMI KLK Tanszék könyvtára
     
ODLA Időpont Helyszín
Védés 2022. június 1.
10.00 óra
Orvosi Képalkotó Intézet (OKI) könyvtára
Írásbeli 2022. június 8.
10.00 óra
Orvosi Képalkotó Intézet 2. szemináriumi terem
Gyakorlati 2022. június 15-16.  
Szóbeli

2022. június 16.
13.00 óra

2022. június 17.
9.00 óra

Laboratóriumi Medicina Intézet (LMI) könyvtára

Tanévzáró ünnepség az ÁOK végzős hallgatói számára: 2021. július 3. 16 óra

Meghívó

Tanévzáró GYIK

2021/2022/1. félévi záróvizsgák
Jelentkezés a 2021/2022/1. félévi záróvizsgára: 2021. november 2-ig.

RAD/KDA Időpont Helyszín
Védés 2022. január 25.
9 óra

Orvosi Képalkotó Intézet (OKI) könyvtára

Írásbeli 2022. január 25.
11 óra
Orvosi Képalkotó Intézet (OKI)
2. szeminárium terem
Gyakorlati 2022. január 26.
8 óra
sugár: OKI TDK szoba
NM: OKI 3. szem. terem
CT: OKI könyvtár
RTG: OKI 2. szem. terem
Szóbeli

2022. január 26.
tételhúzás: 7:30
kezdés: 8:30

Orvosi Képalkotó Intézet könyvtár
     
OKLA Időpont Helyszín
Védés 2022. január 17.
10:30 óra
Laboratóriumi Medicina Intézet
Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék könyvtára
Írásbeli 2022. január 17.
9:00 óra
 
Szóbeli 2022. január 18.
8:30 óra
Laboratóriumi Medicina Intézet
Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék könyvtára
     
ODLA Időpont Helyszín
Írásbeli 2022. január 20.
10:00 óra
Orvosi Képalkotó Intézet UH terem
Szóbeli 2022. január 28.
10:00 óra
Laboratóriumi Medicina Intézet könyvtára

 


2020/2021/2. félévi záróvizsgák

RAD/KDA Időpont Helyszín
Védés 2021. június 21. 11. óra online
Írásbeli 2021. június 22. 10. óra OK 004
Gyakorlati 2021. június 23. 8-10. óra tételhúzás helye: OKI
Szóbeli 2021. június 23-24.
tételhúzás kezdődik: 7 óra 30
OKI könyvtára
     
PA Időpont Helyszín
Védés 2021. május 26. 9 óra online
Írásbeli 2021. június 8. 10. óra OK 305
Gyakorlati 2021. június 14-15. 8. óra DE KK KGYC Patológiai Osztály
Szóbeli 2021. június 17. 10 óra DE Pathológiai Intézet könyvtára
     
OKLA Időpont Helyszín
Védés 2021. május 26. online
Írásbeli 2021. május 28.   
Szóbeli 2021. június 1. KLK Tanszék könyvtára
     
ODLA Időpont Helyszín
Védés 2021. május 31. 9 óra online
Írásbeli 2021. június 7. 10 óra  Orvosi Képalkotó Intézet 1. szem. terem
Gyakorlati 2021. június 9. KLK Tanszék könyvtára
Szóbeli 2021. június 10. IVDI szemináriumi terem

2020/2021/1. félévi záróvizsgák

KDA Időpont Helyszín
Védés 2021. január 26. 9. óra videokonferencia
Írásbeli 2021. január 26. 11. óra OKI 2. szeminárium terem 
Gyakorlati 2021. január 27. 8. óra tételhúzás helye: OKI
Szóbeli 2021. január 27.
tételhúzás: 7 óra 30
OKI könyvtára
     
     
     
ODLA Időpont Helyszín
Szóbeli 2021. január 28. 10. óra Laboratóriumi Medicina Intézet
     
     
     
OKLA Időpont Helyszín
Szóbeli

2021. január 28. 9. óra
tételhúzás kezdő időpontja: 8.30 óra
hallgatók beosztása: 20 percenként

Laboratóriumi Medicina Intézet
Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék könyvtára


Korábbi tételsorok

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 07:37