Végzősöknek- MB MSc

 
Az utolsó félév feladatai
Részletes tájékoztató: feladatok, határidők, leadandó dokumentumok
Jelentkezés záróvizsgára Jelentkezési határidő: április 1. (tavaszi félév) - november 1. (őszi félév)
A jelentkezés leírása a részletes tájékoztatóban található.
Diplomamunka

Beadási határidő: április 15. (tavaszi félév), november 15. (őszi félév)
Lehetséges késedelem 2 hét (10 munkanap), az első héten 800 Ft/nap, a második héten 1600 Ft/nap késedelmi díj fizetése mellett.
A 10 munkanapon belüli késést nem kell kérvényezni. A késedelmi díj a leadás után lesz kiírva a Neptunban.

Tartalmi és formai követelmények
Megegyezik a TDK előírásokkal.
Előlap és borító minta
Diplomamunka rövid összefoglalásához (absztrakthoz) minta

TDK pályamunkák elfogadtatása diplomamunkaként (OETDK honlap, Hallgatóknak ill. Határidők menü) Formanyomtatvány

Bírálás

Az opponenseket a specializáció-felelősök jelölik ki a TO felkérésére.

Bírálás menete:

1. A bíráló megkapja a TO-tól a diplomamunkát és a követelményeket. A bírálat elkészítésére két hét áll rendelkezésére.
2. A bíráló elkészíti a bírálatot, melynek tartalmaznia kell három kérdést és egy jegyjavaslatot. Ezt a TO elküldi a hallgatónak.
3. A hallgató a bírálónak címzett (de a TO-nak küldött) udvarias levélben válaszol a feltett kérdésekre
4. A bíráló a válaszokat figyelembe véve jegyet javasol a diplomamunkára.
(A levelezés végig a Tanulmányi Osztályon keresztül történik.)
A bírálás lezárulása után a hallgató jegyet a védésen kap a Bizottságtól, melyre a témavezető és a bíráló is meghívást kap.

Feltöltés a DEA-ba

Feltöltési határidő: a védés előtt legalább 3 munkanappal. 

A diplomamunkába bele kell vezetni a bíráló által javasolt javításokat, helyesbítéseket.

DEA feltöltési útmutató

A feltöltést a TO ellenőrzi, ha minden rendben, elfogadja, ennek hatására a diplomamunka ténylegesen bekerül a DEA-ba, erről a rendszer üzenetet küldd a hallgatónak.

Gyakori feltöltési hibák (ezek elkerülésére fokozattan figyelni kell!):

 • opponens (bíráló) neve hiányzik
 • témavezető, opponens (bíráló) munkahelye nincs kitöltve vagy hiányos
  Ha az opponens munkahelye nem derül ki a bírálat aláírásából, az egyetemi telefonkönyvből meg lehet tudni.
 • munkahelynek az "ÁOK" nem elegendő!
 • szak neve helyett az "általános orvos" van kiválasztva
Védés Védés leírása
Prezentáció készítéséhez tananyag 
A sikeres védés a záróvizsgára engedés feltétele.
Záróvizsga

Záróvizsgára vonatkozó előírások 
Záróvizsga menete, ismertetése

Sikertelen záróvizsga esetén a következő záróvizsgán a korábban sikeresen teljesített záróvizsga rész (A tétel, B tétel) javítható.
Ebben az esetben a záróvizsga részre történő jelentkezéssel egyidejűleg a korábban megszerzett jegy érvénytelenné válik és az újonnan megszerzett jegy lesz érvényben akkor is, ha az elégtelen (1).
Sikeres záróvizsga nem javítható.

Tételsorok:

A tételsor     
Tantárgyi segédlet az A-tételsor kidolgozásához (Sajnos kissé elavult.)

B tételsorok:

Záróvizsga B tételek leadása Neptun kérvénnyel:

 • Neptun → Kérvények → "AOK  MB MSc B tételsor <tanév>"
 • Az aláírt B tétel lapot a T.O.-ra kérjük leadni.

Akárhányszor le lehet adni, a véglegest legkésőbb a diplomamunkával együtt.

Záróvizsga érdemjegy és oklevél minősítés számítása
Állami ösztöndíj visszafizetési kötelezettség esetére

Tanévzáró ünnepség az ÁOK végzős hallgatói számára:

2021. július 3. 16 óra

Meghívó

Tanévzáró GYIK


 

Korábbi záróvizsgák

 • 2022/2023/1. félévi záróvizsga időpontja: 2023. február 15.
 • 2021/2022/2. félévi záróvizsga időpontja: 2022. június 15-16-17.
 • 2021/2022/1. félévi záróvizsga időpontja: 2022. február 2.
 • 2020/2021/2. félévi záróvizsga időpontja: 2021. június 15-16.
 • 2020/2021/1. félévi záróvizsga időpontja: 2021. február 3. 
 • 2019/2020/2. félévi záróvizsga időpontja: 2020. július 22-23.
 • 2019/2020/1. félévi záróvizsga időpontja: 2020.01.23
 • 2018/2019/2. félévi záróvizsga időpontja: 2019. június 12-13.

Helyszín: Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ épülete 305.,306. terem

Diplomaosztó ünnepség

2019. évi diplomaosztó ünnepség végleges időpontja: 2019. június 29. (szombat) 15:00 óra

Kérjük megadni 2018. június 13-ig (akarcza@med.unideb.hu címre):

 • talár méret Ezekből a méretekből lehet választani: 160, 165, 170 vagy 185 cm-es 
 • meghívó darabszám

Legkésőbb június 14-én elmegy a nyomdai megrendelés, utána a megrendelt példányszámon módosítani nem lehet.
A megrendelt darabszámnak megfelelő árat attól függetlenül ki kell fizetni, hogy a diplomaosztón jelen lesz-e a megrendelő.
A meghívó nem belépő, a diplomaosztón enélkül is részt lehet venni nézőként, mert az ünnepség nyilvános.
Csak az avatandók mellett kialakított ülőtérre szükséges jegy, ez ingyenes, viszont a korlátozott hely miatt hallgatónkét max. 2 db vehető át.
A meghívók és a jegyek átvételéről később értesítést küldünk.

Diplomaosztón készült fotók megrendelése: http://www.fejesfoto.hu/rendezvenyfotok

A fényképész tanácsai jól sikerült képek készítéséhez:
http://www.fejesfoto.hu/rendezvenyfotos-blog/tokeletes-diplomosztos-fenykep

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 10. 07:48