ODA Mintatantervek

2022-ben kezdőkre érvényes

2021-ben kezdőkre érvényes mintatanterv
változások a korábbi mintatantervhez képest: 

 • ODLA Klinikai kémia szakmai gyakorlat (AFKKG01L7) szétvált: Klinikai kémia szakmai gyakorlat (AFKKSZGYL7) és Molekuláris genetika szakmai gyakorlat (AFMGSZGYL7)
 • Műszeres analitika I. (ea.), Műszeres analitika I. (gy.), Műszeres analitika II. (ea.) és Műszeres analitika II. (gy.) megszűnt, helyettük Analitikai kémia előadás, Elválasztástechnika I.,  Kapilláris elektroforézis és Műszeres analitika gyakorlat
 • új köt. vál. tárgyak: Latin szaknyelvi terminológia (ODLA, OKLA), Latin szaknyelvi terminológia I-II. (RAD, PA) 
 • új szab. vál. tárgy: Bevezetés az angol szaknyelvbe
 • új köt. vál. tárgy: Biológiai adatok elemzése és ábrázolása (AOMBBAEA)
 • új szab. vál. tárgy: Modern bioinformatikai módszerek alkalmazása a mikrobiológiai és metagenomikai kutatásokban (AOMBBIMKUT)
 • „új tantárgyfelelős és név: Elválasztástechnika (EF45012) dr. Nagy Erzsébet → Elválasztástechnika és alkalmazásai (EF45012) Nyesténé dr. Nagy Teréz”

2020-ban kezdőkre érvényes mintatanterv
változások a korábbi mintatantervhez képest: 

 • ODLA Klinikai kémia szakmai gyakorlat (AFKKG01L7) szétvált: Klinikai kémia szakmai gyakorlat (AFKKSZGYL7) és Molekuláris genetika szakmai gyakorlat (AFMGSZGYL7)
 • új köt. vál. tárgy: Biológiai adatok elemzése és ábrázolása (AOMBBAEA)
 • új szab. vál. tárgy: Modern bioinformatikai módszerek alkalmazása a mikrobiológiai és metagenomikai kutatásokban (AOMBBIMKUT)
 • „új tantárgyfelelős és név: Elválasztástechnika (EF45012) dr. Nagy Erzsébet → Elválasztástechnika és alkalmazásai (EF45012) Nyesténé dr. Nagy Teréz”

2019-ben kezdőkre érvényes mintatanterv
változások a korábbi mintatantervhez képest: 

 • Molekuláris biológia szétvált Molekuláris biológia elmélet Molekuláris biológia gyakorlat
 • Orvosi latin kötelezően választható → kötelező
 • Klinikai kémia I. ea. (EF45127) OKLA-hoz, PA-hoz kerül köt.vál.-ként, ezzel egyidejűleg a Klinikai diagnosztikai laboratóriumi alapismeretek és klinikai kémia (EF45105) köt.vál. tantárgy megszűnik(2019.09.24)
 • új tantárgyfelelős: Lajszné Dr. Tóth Beáta Biztonságtechnika 
 • ODLA, OKLA: Hisztokémiai alapismeretek (AFHIAL03L1) új szab. vál. tárgy
 • új tantárgyfelelős: dr. Papp Tamás: A hisztológia alapjai (AFHIA01L1), Általános szövettan (AFASZ01L2), Szervrendszerek szövettana (AFSZSZ01L3)
 • új tantárgyfelelős: dr. Pázmándi Kitti Linda Bevezetés az immunbiológiába és az immunrendszer biológiája (AFBIM01L3)
 • új tantárgyfelelős: dr. Csonka Tamás Általános patológia (AFPATA01L3)   
 • új tantárgyfelelős: Simon Mihály Sugárterápia I. (AFST101L5), Sugárterápia II. (AFST202L6) és Sugárterápia szakmai gyakorlat (EF45122)
 • új tantárgyfelelős: Kecskeméti Ádám Műszeres analitika II. (gy.) (TKBL0532-K3)  
 • Onkológia alapjai (AOONK03A5) helyett AFONK03K5 (kötelező felvételnél) és AFONK03V5 (kötelezően választható felvételnél)
 • új tantárgyfelelős: dr. Béresová Monika Radiológiai képalkotás, hagyományos radiológia I-II. és Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek I-II., Hagyományos radiológia szakmai gyakorlat 
 • új tantárgyfelelős: Lajszné Dr. Tóth Beáta Patobiokémia (AFPBIK02L4) 
 • új tantárgyfelelős: Budainé Dr. Tóth Judit Laboratóriumi automatizáció, management és informatika ea. (AF45131)
 • Bővített sugárvédelmi képzés (AOG469302) új szabadon választható tantárgy, sugárvédelmi végzettséget ad
 • új tantárgyfelelős: dr. Molnár Péter → dr. Bedekovics Judit (Pathológiai Intézet) A neuropathológia alapjai - radiológiai és neurológiai korreláció (EF45113)
 • új tantárgyfelelős: dr. Kiss Rita → dr. Juhász Béla Az általános farmakológia alapjai (AFFAR01L6 és AFFAR02L4)
 • új szabadon választható tantárgy: Veszélyes kórokozók, laboratóriumi biztonság (GYVKB01G7) - ODLA, OKLA számára
 • új tantárgyfelelős:  dr. Galuska László → dr. Farkas Bence Izotópdiagnosztika ea (AFIDE01L5) és Izotópdiagnosztika  gyak (AFIDG02L5)
 • Mikrobiológia alapjai I-II-III., Mikrobiológia szigorlat tantárgyfelelős dr. Szabó Judit → dr. Veress György
 • Mikrobiológiai diagnosztikai módszerek I-II. , Speciális mikrobiológiai diagnosztikai módszerek I-II., Mikrobiológia szakmai gyakorlat tantárgyfelelős dr. Szabó Judit →  dr. Majoros László
 • Állatkísérleti alapismeretek (AFALL03L6) tantárgyfelelős dr. Németh Norbert → dr. Deák Ádám
 • Bővített sugárvédelmi képzés (AOG469302) tantárgyfelelős dr. Varga József → dr. Hajdu István
 • Az ágymelletti diagnosztika (POCT) laboratóriumi aspektusai (AOG328205) új tantárgyfelelős: dr. Ujfalusi Anikó→Vargáné Földesi Róza
 • „új tantárgyfelelős és név: Elválasztástechnika (EF45012) dr. Nagy Erzsébet → Elválasztástechnika és alkalmazásai (EF45012) Nyesténé dr. Nagy Teréz”

2018-ban kezdőkre érvényes mintatanterv 
változások a korábbi mintatantervhez képest:

 • I. évben megcserélődött az Élettan és az Orvosi laboratóriumi ismeretek és számolások
 • bővült a kötelezően választható tantárgyak száma
 • Orvosi kémia szétvált: Orvosi kémia elmélet és Orvosi kémia gyakorlat tantárgyakra
 • PA 4. szemeszter előfeltétek javítva
 • RAD Angiográfia és intervenciós radiológia követelménye gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
 • A hisztológia alapjai, Általános szövettan, Szervrendszerek szövettana követelménye gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
 • ODLA Klinikai kémia II. gyak óraszáma javítva: 14→28 (2018.12.15)
 • Molekuláris biológia kódja (AFMBK01L2→AFMBI01L2) és óraszáma (14 elm.→27 elm., 12 szem.→0 szem)
 • Lab. automatizáció, management és inf. ea.: kredit 2→3, kód EF45131→AF45131
 • Lab. automatizáció, management és inf. gyak.: kredit 3→2, kód EF45132→AF45132 (2019.01.10)
 • RAD és PA Angol szaknyelv I-II. tantárgyfelelős: Gerő Ildikó (2019.03.12)
 • OKLA Minőségbizt. és ell. az orvosdiagn. laboratóriumban (AFQUMV1L6) köt. vál. → kötelező
 • OKLA: Hematológiai módszerek (AFHEMV6L5) köt. vál. 1 kredit → Hematológiai vizsgáló  módszerek (AFHEMVML5) kötelező, 28 elm. óra, 2 kredit
 • Szakdolgozat köt.vál. → Szakdolgozat készítése kötelező
 • OKLA: Az ágymelletti diagnosztika (POCT) laboratóriumi aspektusai (AOG328205) szab.vál.  → köt.vál.
 • OKLA: Laboratóriumi kísérleti munka köt.vál. → kötelező (2019.07.16)
 • Bioetika tantárgyfelelős dr. Kakuk Péter → dr. Bodnár János Kristóf (2019.09.02)  
 • Klinikai kémia I. ea. (EF45127) OKLA-hoz, PA-hoz kerül köt.vál.-ként, ezzel egyidejűleg a Klinikai diagnosztikai laboratóriumi alapismeretek és klinikai kémia (EF45105) köt.vál. tantárgy megszűnik(2019.09.24)
 • ODLA, OKLA: Hisztokémiai alapismeretek (AFHIAL03L1) új szab. vál. tárgy
 • Sugárterápia I. (AFST101L5), Sugárterápia II. (AFST202L6) és Sugárterápia szakmai gyakorlat (EF45122) tantárgyfelelőse dr. Urbancsek Hilda → Simon Mihály 
 • Onkológia alapjai (AOONK03A5) helyett AFONK03K5 (kötelező felvételnél) és AFONK03V5 (kötelezően választható felvételnél)
 • új tantárgyfelelős: dr. Béresová Monika Radiológiai képalkotás, hagyományos radiológia I-II. és Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek I-II., Hagyományos radiológia szakmai gyakorlat   
 • új tantárgyfelelős: Budainé Dr. Tóth Judit Laboratóriumi automatizáció, management és informatika ea. (AF45131)
 • Bővített sugárvédelmi képzés (AOG469302) új szabadon választható tantárgy, sugárvédelmi végzettséget ad
 • új tantárgyfelelős: dr. Molnár Péter → Dr. Bedekovics Judit (Pathológiai Intézet) A neuropathológia alapjai - radiológiai és neurológiai korreláció (EF45113)
 • új szabadon választható tantárgy: Veszélyes kórokozók, laboratóriumi biztonság (GYVKB01G7) - ODLA, OKLA számára
 • Az ágymelletti diagnosztika (POCT) laboratóriumi aspektusai (AOG328205) új tantárgyfelelős: dr. Ujfalusi Anikó→Vargáné Földesi Róza

2017-ben kezdőkre érvényes mintatanterv 
változások az előző mintatantervhez képest:

 • szak neve (oka: 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet) (orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus → orvosi diagnosztikai analitikus)                                              
 • radiográfia specializáció neve (képalkotó diagnosztikai analitika → radiográfia)
 • Hisztológia alapjai I-II-III. helyett 
 • A hisztológia alapjai, Általános szövettan és Szervrendszerek szövettana
 • új tantárgy: A laboratóriumi diagnosztika alapjai
 • a IV. éves Gyakorlati képalkotás és képfeldolgozás és a 4. szemeszteres A digitális 
 • képfeldolgozás alapjai tantárgyak megszűntek, helyettük bevezették
 • A digitális képfeldolgozás alapjai I-II. 3. ill. 4. szemeszteres tantárgyakat.
 • A 2018/2019/1. félévtől az ÁOK 14 hetes szorgalmi időszakra tér át. Ez a 2017-es mintatanterv 3., 4., 5. és 6. szemeszterét érinti.
 • Képalkotó szakmai szigorlat előfeltételébe beépült az Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek II.
 • PA 4. szemeszter: kezdés után meghatározott előfeltétek kivéve (2019.01.03)
 • RAD Angiográfia és intervenciós radiológia követelménye gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
 • A hisztológia alapjai, Általános szövettan, Szervrendszerek szövettana követelménye gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
 • ODLA Klinikai kémia II. gyak óraszáma javítva: 14→28 (2018.12.15)
 • Lab. automatizáció, management és inf. ea.: kredit 2→3, kód EF45131→AF45131
 • Lab. automatizáció, management és inf. gyak.: kredit 3→2, kód
 • EF45132→AF45132 (2019.01.10)
 • OKLA Minőségbizt. és ell. az orvosdiagn. laboratóriumban (AFQUMV1L6) köt. vál. → kötelező
 • OKLA: Hematológiai módszerek (AFHEMV6L5) köt. vál. 1 kredit → 
 • Hematológiai vizsgáló  módszerek (AFHEMVML5) kötelező, 28 elm. óra, 2 kredit
 • Szakdolgozat köt.vál. → Szakdolgozat készítése kötelező
 • OKLA, ODLA: Az ágymelletti diagn. (POCT) lab.aspektusai (AOG328205) szab.vál.→köt.vál.
 • OKLA: Laboratóriumi kísérleti munka köt.vál. → kötelező (2019.07.16)
 • ODLA, OKLA: Hisztokémiai alapismeretek (AFHIAL03L1) új szab. vál. tárgy
 • RAD: Sugárterápia szakmai gyakorlat (EF45122) tantárgyfelelőse dr. Urbancsek Hilda → Simon Mihály 
 • új tantárgyfelelős: dr. Béresová Monika Hagyományos radiológia szakmai gyakorlat   
   

2005-től a szak neve: orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak

2016-ban kezdőkre érvényes 
változások:

 • új specializáció: patológiai analitika 
 • Immunológiai reagensek fejlesztése új neve Immunológiai módszerek
 • A 2018/2019/1. félévtől az ÁOK 14 hetes szorgalmi időszakra tér át. Ez a 2016-os mintatanterv  5. és 6. szemeszterét érinti.
 • Képalkotó szakmai szigorlat előfeltételébe beépült az Alk. anat II.
 • KDA Angiográfia és intervenciós radiológia követelménye gyak.jegy.->koll. (2018.12.04)
 • ODLA Klinikai kémia II. gyak óraszáma javítva: 14→28 (2018.12.15)
 • Lab. automatizáció, management és inf. ea.: kredit 2→3, kód EF45131→AF45131
 • Lab. automatizáció, management és inf. gyak.: kredit 3→2, kód F45132→AF45132 (2019.01.10)
 • Szakdolgozat → Szakdolgozat készítése, köt. vál. → kötelező (2019.07.11)
 • Laboratóriumi kísérleti munka (OKLA) köt. vál. → kötelező (2019.07.11)

2015-től érvényes 
változások:

 • Általános patológia szétvált
 • KDA 7-8- szemeszter
 • új OKLA gyak. hely 
 • Immunológiai reagensek fejlesztése új neve Immunológiai módszerek
 • 7-8. szemeszter a 14 hetes szorgalmi időszakhoz igazítva (2018. nyara)
 • két új köt. vál. tantárgy (2018.08.29)
 • KDA Angiográfia és intervenciós radiológia követelménye gyak.jegy.→koll. (2018.12.04)

2014-től érvényes 
változás: KDA 7-8. szemeszter, új OKLA gyak. hely

2013-tól érvényes 
változás: KDA 7-8. szemeszter, új OKLA gyak. hely

2011-től érvényes
2010-től érvényes
2009-től érvényes
2008-tól érvényes nappali  levelező
2006-tól érvényes
2005-től érvényes


induláskor a szak neve: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szak

2004-től érvényes
2002-től érvényes

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 27. 11:54