ODA Hirdetmények

2022/2023/1. félévi hirdetmények

2022/2023-as tanév új időbeosztása
Változás oka: 16/2022. (X.20.) szenátusi határozat, adminisztrációs szünet elrendelése 2022. december 22– 2023. január 8-a között.
A szünet idején a radiográfia specializáció szakmai gyakorlata változatlan formában, az eredeti beosztás szerint folyik.


A 2022/2023/1. félév időbeosztása - változott 2022.10.25-én

Esemény Időszak, határidő
Szorgalmi időszak 2022. szeptember 5. - 2022. december 9.
Vizsgaidőszak 2022. december 12. - december 21.
2023. január 9. - február 12. (hétvége is beletartozik)
Regisztráció a félévre 2022. augusztus 29. 20:00 - szeptember 4. 23:59
Mintatantervi tantárgyak felvétele 2022. augusztus 29. 20:00 - szeptember 4. 23:59  
Szabadon választható tantárgyak felvétele 2022. szeptember 2. 8:00 - szeptember 11. 23:59 
Testnevelés tárgyak felvétele  2022. szeptember 1. 14:00 - szeptember 11. 23:59
Kreditelfogadási és egyéni tanrend kérvények leadása    2022. augusztus 21-ig 
Önköltség-mérséklési kérvények leadása formanyomtatvány  2022. szeptember 12-ig 

Vizsgajelentkezés kezdete

Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 1. (bónusszal november 30.) 21:00 

Félévre regisztrálni, tantárgyat felvenni és vizsgára jelentkezni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!

 

A 2022/2023/2. félév várható időbeosztása

Esemény

Időszak, határidő

Regisztráció a félévre

2023. február 5. 20:00 - 2023. február 12. 23:59

Mintatantervi tantárgyak felvétele

2023. február 5. 20:00 - 2023. február 12. 23:59 

Mintatantervi tantárgyak felvétele ODA I. specializációt választók számára

2023. február 5. 20:00 – 2023. február 19. 23:59 

Szabadon választható tantárgyak felvétele

2023. február 9. 8:00 - 2023. február 19. 23:59 

Testnevelés tárgyak felvétele

2023. február 8. 8:00 – 2023. február 19. 23:59 

Kreditelfogadási és egyéni tanrend kérvények leadása   

 2023. február 19. 12:00 

Szorgalmi időszak

2023. február 13. - 2023. május 19.

Vizsgaidőszak

2023. május 22. - 2023. július 7.

Önköltség-mérséklési kérvények leadása formanyomtatvány 

 

Vizsgajelentkezés kezdete

 

Félévre regisztrálni, tantárgyat felvenni és vizsgára jelentkezni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!


Országos Kórházi Főigazgatóság pályázata


 

Az Elméleti Tömb előadótermének felújítása 2022.09.26.-án megkezdődik. Ezért az ott lévő órák 2022.09.26-tól a felújítás idejére másik előadótermekbe kerültek áthelyezésre.
Az új helyszínek a felújítás idejére (az összes érintett képzés tantárgya szerepel a táblázatban, nem csak az analitikus tárgyak!):

Időpont Tantárgy Új ideiglenes helyszín
Hétfő 10:00-11:00 Műtéttani alapismeretek LC 0.14
Hétfő 11:00-12:00 MED Basic Surgical Techniques Lecture Urológia Ea. 
Hétfő 12:00-14:00 ODA Fizika Ea.  Szemklinika Ea. 
Hétfő 14:00-15:00 KLK, ÁOK Klinikai Genetika Ea.  Szülészet Ea. 
Hétfő 16:00-18:00 DENT Microbiology LC 2.16
Kedd 8:00-9:00 MED Infectology Lecture (1-10 hét) ÉTK 008-009
Kedd 10:00-12:00 MB, FOK, ÁOK Anatómia Ea.  Urológia Ea. 
Kedd 12:00-14:00 PHARM Mathemat. Lecture Szülészet Ea. 
Kedd 14:00-16:00 MB Biochemistry Lecture Auguszta Ea. 
Szerda 8:00-10:00 MB, FOK, ÁOK Anatómia Ea.  Sürgősségi Tsz. Ea. 
Szerda 10:00-11:00 Élettan Ea.  ÉTK 008-009
Szerda 12:00-13:00 DENT Biochem Lecture Auguszta Ea. 
Szerda 13:00-14:00 PA, RAD, ÁOK Onkológia alapjai  ÉTK 015-016
Szerda 17:00-19:00 Magatartástud alapjai ÉTK 003-004
Csütörtök 10:00-12:00 GYTK Gyógyszerhatástan Ea.  Szemklinika Ea. 
Csütörtök 12:00-13:00 MB Anyagcsere folyamatok biokémiája Szem.  Sürgősségi Tsz. Ea. 
Csütörtök 13:00-14:00 MED Basic Oncology Lecture Auguszta Ea. 
Csütörtök 14:00-15:00 Epidemiology, pathophysiology, diagnosis and treatment of osteoporosis ÉTK 008-009
Csütörtök 15:00-16:00 Vitamin D and chronic diseases ÉTK 008-009
Péntek 10:00-12:00 DENT Biochem sem. Gr.13-16. Bőrklinika Ea. 
Péntek 12:00-14:00 DENT Physiology Lecture ÉTK 015-016
Péntek 14:00-16:00 MB, MED Immunology Lecture (1-11. hét) IVDI Ea. 

 


Tantárgy ismételt felvétele esetére
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezésére (99. oldal, 8.§):
"A szemináriumokon/gyakorlatokon való részvétel alóli felmentés az OSZE hatáskörébe tartozik azon hallgatók számára, akik a tantárgyat évismétlőként teljesítik és korábbi tantárgyfelvételük alkalmával legalább az aláírást megszerezték az adott tantárgyból. A felmentésről szóló igazolást a szemeszter kezdetekor a hallgatónak kell beszereznie."

 


Specializáció-választás 2022/2023-es tanév


Specializáció-választási ismertető a 2022/2023-as tanévben specializációt választó hallgatók számára   

A specializáció-választási Bizottság ülése, azaz a kérvények elbírálása a vizsgaidőszak utáni héten várható. 

Pontszámítási segédlet

A specializációk rövid ismertetése

A szakvezetés rövid tájékoztatói:

A szakon végzett egészségügyi szakdolgozók kompetenciái
(Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet, ami előírja a szakok képzési és kimeneti követelményeit)


Engedélyezett vizsgakurzusok a 2022/2023/1. félévben:

 • Molekuláris biológia elmélet (AFMBE01L2)

2021/2022/2. félévi hirdetmények

Nyári gyakorlati ösztöndíj 2022. évre pályázat  leírásnyomtatvány

A pályázat leadási határideje: 2022. május 22.

A pályázat leadásának módja:

 • elektronikusan: Neptun: Ügyintézés → Kérvények (kérelem+igazolások feltöltése mellékletként)
 • papíron: Neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.

A School of Health and Welfare (Svédország) virtuális beszélgetést szervez laboratóriumi analitikus hallgatók számára: Jönköping Zoom


Tájékoztató oltási kötelezettségről

A 2021/2022/2. félév időbeosztása

Esemény Időszak, határidő
Szorgalmi időszak 2022. február 7. - 2022. május 13.
Vizsgaidőszak 2022. május 16. - 2022. július 1.
Regisztráció a félévre 2022. január 27. 21.00 - február 13. 23:59
Mintatantervi tantárgyak felvétele 2022. január 27. 21.00 - február 13. 23:59 
Szabadon választható tantárgyak felvétele 2022. február 3. 8.00 - február 13. 23:59
Testnevelés tárgyak felvétele 2022. február 2. 8:00 - február 13. 23:59
Kreditelfogadási és egyéni tanrend kérvények leadása    2022. február 13. 23:59
Önköltség-mérséklési kérvények leadása formanyomtatvány  2022. február 18-ig

Vizsgajelentkezés kezdete

2022.05.04. 21:00

Félévre regisztrálni, tantárgyat felvenni és vizsgára jelentkezni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!
 

Engedélyezett vizsgakurzusok a 2021/2022/2. félévben:

 • Hematológiai vizsgáló módszerek (AFHEMVML5)
 • Biokémia I. (EF45102)
 • Orvosi kémia elmélet (AFKEME02L1)

 


2021/2022/1. félévi hirdetmények

Specializáció-választás 2021/2022-es tanév

Döntés 2022. február 4-én, eredményhirdetés aznap délután

Specializáció-választási ismertető a 2021/2022-es tanévben specializációt választó hallgatók számára   

A specializáció-választási Bizottság ülése, azaz a kérvények elbírálása a vizsgaidőszak utáni héten várható. 

Pontszámítási segédlet

A specializációk rövid ismertetése

A szakon végzett egészségügyi szakdolgozók kompetenciái
(Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet, ami előírja a szakok képzési és kimeneti követelményeit)

Ezen belül:


Szakvezetés tájékoztatója a specializáció-választás előtt álló hallgatók számára
idő: 2021. szeptember 30. 10:30 
helyszín: DE KK Belgyógyászati Klinika "A" épület előadó terme


Központi tanévnyitó ünnepség: 2021. szeptember 5. (vasárnap) 

A 2021/2022/1. félév időbeosztása

Esemény Időszak, határidő
Szorgalmi időszak 2021. szeptember 6 - december 10. (14 hét) 
Vizsgaidőszak 2021. december 13. – 2022. január 28. (7 hét) 
Regisztráció a félévre 2021. augusztus 27. 10:00. – szeptember 12. 23:59 
Mintatantervi tantárgyak felvétele 2021. augusztus 27. 10:00 - szeptember 12. 23:59
Szabadon választható tantárgyak felvétele 2021. szeptember 2. 8:00 - szeptember 17. 23:59
Testnevelés tárgyak felvétele 2021. szeptember 1. 8:00 - szeptember 12. 23:59
Kreditelfogadási és egyéni tanrend kérvények leadása    2021. szeptember 15. 12:00-ig
Önköltség-mérséklési kérvények leadása 2021. szeptember 24-ig
Vizsgajelentkezés kezdete

2021. december 1. 21:00
bónusz: 2021. november 30. 21:00

Félévre regisztálni, tantárgyat felvenni és vizsgára jelentkezni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!

Engedélyezett vizsgakurzusok a 2021/2022/1. félévben:

 • Izotópdiagnosztika és terápia ea (AFITE01L6)
 • Minőségbiztosítás és ellenőrzés az orvosdiagnosztikai laboratóriumban (AFQUMV1L6)
 • Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek II. (EF45112)
 • Sejtbiológia (AFSEJ03L2)
 • Minőségbiztosítás és ellenőrzés kutatólaboratóriumban (AFQUM01L6)

Járványhelyzet 


2020/2021/2. félévi hirdetmények

Nyári kutató ösztöndíj 2021. évre pályázat  leírásnyomtatvány

A pályázat leadási határideje: 2021. május 24.

A pályázat leadásának módja:

 • elektronikusan: Neptun: Ügyintézés → Kérvények (kérelem+igazolások feltöltése mellékletként)
 • papíron: Neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020/2021/2. félévben az oktatás a következőképpen valósul meg:

 • A kötelező tárgyak előadásai, szemináriumai online formában, az órarendben megjelölt időpontokban kerülnek megtartásra. (Az órarendben megjelölt helyszínt nem kell figyelembe venni, az csak akkor lesz esedékes, ha visszatérünk a személyes megjelenéssel zajló előadásokhoz és szemináriumokhoz.)
 • A gyakorlati órák ugyanakkor személyes megjelenés mellett történnek az órarendben megjelölt helyen és időben. A járványügyi védekezéssel kapcsolatos speciális intézkedésekről az adott intézetek nyújtanak felvilágosítást.
 • A személyes megjelenést feltétlenül nem igénylő kötelezően és szabadon választható tantárgyak online zajlanak.

Kérjük, hogy az intézetek által, a tantárggyal kapcsolatos üzeneteket rendszeresen kísérjék figyelemmel!

Esemény Időszak, határidő
Szorgalmi időszak 2021.02.08.-2021.05.14. (14 hét) 
Vizsgaidőszak 2021.05.17.-2021.07.02. (7 hét)
Regisztráció a félévre 2021.01.31 20:00 - 2021.02.14 23:59 
Mintatantervi tantárgyak felvétele 2021.01.31 20:00 - 2021.02.14 23:59 
Szabadon választható tantárgyak felvétele 2021.02.04 8:00 - 2021.02.21 23:59
Testnevelés tárgyak felvétele 2021.02.03 8:00 - 2021.02.14 23:59
Kreditelfogadási és egyéni tanrend kérvények leadása    2021.02.14 23:59 (1. hét vége)
Vizsgajelentkezés kezdete 2021.05.13. 20:00

Félévre regisztálni, tantárgyat felvenni és vizsgára jelentkezni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!

Engedélyezett vizsgakurzusok a 2020/2021/2. félévben:

 • Fizika (AFFIZ03L1)
 • Orvosi kémia elmélet (AFKEME02L1) 
 • Orvosi kémia (AFKEM02L1)  2018. előtti mintatanterv
 • Anatómia I. (AFANAT01L1)
 • Biokémia I. (EF45102)
 • Mikroszkópos technikák (AFMIK04L5)
 • Hemosztázis vizsgáló módszerek (AFHEM09L5)
 • Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek I. (EF45108)

Járványhelyzet 

Visszatérés karanténból:

 • Pozitív teszt után a hallgató leghamarabb 10 nappal térhet vissza, ha az utolsó 3 nap tünetmentes
 • Pozitív teszt után az a hallgató, aki a betegellátásban tölti a gyakorlatát, akkor térhet vissza, ha legalább 48 óra különbséggel két negatív tesztje van.
 • Az első tesztelés leghamarabb a pozitív teszt utáni 8. napon történhet.
 • Önkéntes karanténból visszatérés a 10. nap után lehetséges, ha a tüntementesség fennáll.

Figyelem! A hatóságtól vagy a háziorvostól kapott előírások - kizárólag akkor, ha szigorúbbak a fentieknél - felülírják az egyetem rendelkezéseit.


2020/2021/1. félévre vonatkozó hirdetmények

Vizsgajelentkezés kezdete: 2020. december 3. (csütörtök) 21:00 óra

Figyelem! A járványhelyzet alakulása változtathatja az időpontot. 

Engedélyezett vizsgakurzusok a 2020/2021/1. félévben:

 • Molekuláris biolgia (AFMBI01L2)
 • Molekuláris biológia elmélet (AFMBE01L2)

2020/2021/1. félévi időszakok, határidők

Esemény IIdőszak, határidő
Szorgalmi időszak 2020.09.07.-2020.12.11. (14 hét) 
Vizsgaidőszak 2020.12.14-2021.01.29. (7 hét)
Regisztráció a félévre 2020.08.31. 20:00 - 2020.09.13. 23:59
Mintatantervi tantárgyak felvétele 2020.08.31. 20:00 - 2020.09.13. 23:59
Szabadon választható tantárgyak felvétele 2020.09.03.  8:00 - 2020.09.20. 23:59
Testnevelés tárgyak felvétele 2020.09.02.  8:00 - 2020.09.13. 23:59
Kreditelfogadási kérvény leadása    2020.09.13 23:59
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. december 3. 21:00 órától

Félévre regisztálni, tantárgyat felvenni és vizsgára jelentkezni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!


Korábbi hirdetmények

Hallgatói tájékoztató a COVID-19 pandémia idején szükséges óvintézkedésekről egyetemre történő belépéshez (2020. 05. 23)
HÖK tájákoztató kollégiumi szálláshely igényléséhez (2020.05.21) 
Pályázati felhívás Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére a 2019/2020-as tanévben (2020.05.15)


Nyári kutató ösztöndíj 2020 pályázat  leírásnyomtatvány

2020.04.30.

A pályázat leadási határideje: 2020. június 25.

A pályázat leadása:

 • elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
 • papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.

Oklevelek kiadása nyelvvizsga nélkül:

Anyelvvizsga hiánya miatt korábban ki nem állított oklevelek kiadásával kapcsolatos eljárásrend és technikai feltételrendszer kialakítása a Debreceni Egyetemen folyamatban van. Annak érdekében, hogy a közokiratok szabályszerűen kiállítva és hibátlan tartalommal kerüljenek egykori hallgatóink birtokába, az adatok ellenőrzése és az esetlegesen hiányzó vagy megváltozott adatok bekérése és rögzítése az elektronikus tanulmányi rendszerben kötelező, ennek a tevékenységnek az optimális, a hallgatók számára lehetőleg minél kisebb teherrel járó megvalósításán dolgozunk.Az oklevélkiállítás és átadás folyamatát úgy kell megszervezni, hogy az a járványhelyzetben is garantálja az átadásban érintett egykori hallgatók és az egyetem munkatársai egészségének megőrzését. Az oklevelek kiállításának és átadásának feltételeiről, körülményeiről az egyetem/kar honlapján keresztül, valamint az egyetem nyilvántartásaiban kezelt elektronikus címen tájékoztatjuk egykori hallgatóinkat.


2019/2020/2. félévi időszakok, határidők

VÁLTOZÁS!!!

 • Szorgalmi időszak: 2020.02.10-2020.05.22 (14 hét)   
 • Vizsgaidőszak: 2020.05.18-2020.07.10. (7 hét), de 2020.08.31-ig lehetséges a jegyszerzés
 • Regisztráció a félévre: 2020.02.03. 21:00 - 2020.02.16. 23:59
 • Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2020.02.03. 21:00 - 2020.02.16. 23:59
 • Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2020.02.06. 12:00 - 2020.02.23. 23:59
 • Testnevelés tárgyak felvétele: 2020.02.05. 08:00 - 2020.02.16. 23:59
 • Kreditelfogadási kérvény leadása: 2020.02.14 12:00-ig (Kreditelfogadási kérvény: Neptun→"AOK  Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 2019/2020/2" kérvény)
 • Egyéni tanrendes kérelem leadása: 2020.02.14 12:00-ig (Pl. párhuzamos tárgyfelvétel, tavaszi tantárgy felvétele ősszel, nincs formanyomtatvány.)
 • ERASMUS kérvény leadása: 2020.02.14 12:00-ig
 • Önköltség mérséklési kérvény: 2020.02.17 12:00-ig (Neptun→"BSc, MSc költségtérítési díj csökkentés - szociális helyzet alapján 2019/20/2" kérvény)

Fontos! Félévre regisztálni és tantárgyat felvenni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!


Engedélyezett vizsgakurzusok a 2019/2020/2. félévben:

2020.01.14

 • Orvosi kémia (AFKEM02L1) - 2018. előttieknek
 • Orvosi kémia elmélet (AFKEME02L1) - 2018. után kezdőknek
 • Biokémia I. (EF45102)
 • Alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek I. (EF45108)

Szombati munkanapok 2020-ban

 • 2020. augusztus 29., szombat munkanap - augusztus 21. pénteket dolgozzuk le
 • 2020. december 12., szombat munkanap - december 24. csütörtököt dolgozzuk le
Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 07:28