I. évfolyamosok számára

Kreditpótlás

Ha az előzetes kreditelismerési eljárás azt az eredményt hozta ki, hogy a korábbi felsőoktatási teljesítésekből el lehetett fogadni legalbb 70 kreditet (tehát a felvétel lehetséges), de az elfogadható kreditek száma nem érte el az előírt 100 kreditpontot, a hiányzó krediteket a képzés első éve alatt pótolni kell. (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet )

Amennyiben nem megoldható az összes előírt kreditpótlás teljesítése az első évben, a tanulmányi bizottságtól lehet kérelmezni a rendelkezésre álló idő hosszabbítását.

A pótló tárgyak más képzések tantárgyai, melyekhez az adott képzésre vonatkozó felvételi feltételek lehetnek beállítva az elektronikus rendszerben. Ezeknek a feltételeknek kreditpótlás esetén nem kell teljesülni, viszont az elektronikus felvételt akadályozzák.  Ilyen esetben a kurzust hirdető intézethez vagy a Tanulmányi Osztályhoz fordulhatnak segítségért.


Jelentkezés specializációra, diplomamunka témára

A jelentkezés a választott témára Neptun kérvény leadásával történik:

Neptun → Kérvények → "AOK  MB MSc Diplomamunka témalap <tanév>"

  • leadási határidő: 1. szemeszter szorgalmi időszak utolsó napja
  • első leadásnál a szakfelelőssel a T. O. íratja alá a nyomtatványt
  • változás estén új témalapot kell leadni a T.O.-ra, amit már a hallgató írat alá mindenkivel

Egy témavezető csak egy hallgatót vállalhat, további hallgatók csak társ-témavezető kijelölésével jelentkezhetnek.

A választott témában folytatott munkát a témavezetők félévente értekelik a következő tantárgyak érdemjegyeivel:

  • 2. szemeszter Diplomamunka készítése I. (AOMBDD2) 5 kredit
  • 3. szemeszter Diplomamunka készítése II. (AOMBDD3) 10 kredit
  • 4. szemeszter Diplomamunka készítése IIII. (AOMBDD4) 15 kredit

A diplomamunka tantárgyak kurzusait a Tanulmányi Osztály hirdeti.
A kurzusok neve tartalmazza a témavezetőt, ez alapján lehet majd a felvételkor megtalálni a választott témának megfelelő kurzust.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 08. 09:04