ELKH kutatócsoport - Népegészség- és Járványtani Intézet

Kutatócsoport vezető
Dr. Ádány Róza egyetemi tanár, MTA doktora
Tudományos tanácsadó
Dr. Balázs Margit egyetemi tanár, MTA doktora
Tudományos munkatársak

Dr. Pikó Péter PhD
Dr. Koroknai Viktória PhD
Dr. Szász István PhD
Dr. Werissa Nardos Adebe PhD

Tudományos segédmunkatársak

Dr. Erand Llanaj PhD


A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kutatócsoportja (MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport) 2007. január 1-én jött létre. A Kutatócsoport a DE Általános Orvostudományi Kar Népegészség- és Járványtani Intézete keretében működik.

Az MTA-DE Népegészségügyi Kutatócsoport 2007. január 1-én egyetemi környezetben az MTA kutatóintézet-hálózatban jött létre. A kutatócsoport a mai napig hiányzó kutatási profilt jelenít meg, a hazai egészségpolitikai döntés-előkészítés támogatása mellett feladatának tekintve a kutatási eredmények nemzetközi szintű megismertetését és elismertetését is. Magyarországon ez az első olyan MTA támogatott kutatócsoport, mely népegészségügyi/ epidemiológiai kutatásokkal, azok fejlesztésével foglalkozik, így ezen a tudományterületen hiánypótló jelentőséggel bír. A kutatócsoport tudományos munkája 2007-2011 között a HMAP strukturális és módszertani lehetőségeire építve a metabolikus szindróma, a magas vérnyomás és a diabetes szűrés, ellátás/gondozás módszertanának és azok hatékonyságának feltérképezésére irányultak. Genetikai epidemiológiai és népegészségügyi genomikai vizsgálataik a kardiovaszkuláris, daganatos és krónikus májbetegségek, valamint a diabetes iránti fogékonyság hátterének feltárására, valamint prediszpozicióra utaló markerek azonosítását célozták.

A Kutatócsoport a „Kiemelt népegészségügyi jelentőségű betegségekkel szembeni veszélyeztetettség társadalmi és genetikai indikátorainak azonosítása” címmel benyújtott sikeres pályázatának eredményeként ismételt támogatásban részesült 2012. január 1 - 2016. június 30. között. A Kutatócsoport céljai között szerepelt az észak- kelet-magyarországi telepszerű körülmények között élő lakosság egészségi állapotának és betegségek iránti fogékonyságának jellemzése, a roma egészségmagatartás felmérésben involvált észak- kelet-magyarországi települések cigány önkormányzatainak és releváns HMAP praxisainak bevonásával a telepszerű körülmények között élő lakosság egészségi állapotának, illetve az azt befolyásoló tényezőknek a jellemzése és intervenciós stratégia kialakítása. A futamidő alatt céljuk a korai orvoshoz fordulást hátráltató tényezők azonosítása, az ezáltal okozott elkerülhető egészségveszteség meghatározása, e veszteség mértékének összevezetése a környezeti expozíciókkal és a genetikai fogékonysággal magyarázható veszteségekkel volt. Daganat-epidemiológiai vizsgálataik a humán melanoma korai felismerését befolyásoló tényezők vizsgálatára irányultak. Vizsgálataik során a humán kután melanoma progressziójával összefüggő olyan molekuláris markerek azonosítását célozták meg, melyek a betegség molekuláris szintű, pontosabb diagnózisát, új terápiás célpontok meghatározását eredményezhetik.

2017-ben a Kutatócsoport további 5 évre nyert el támogatást a „Nagy halálozási kockázattal járó krónikus nem-fertőző betegségek megelőzését célzó népegészségügyi intervenciókat megalapozó, új típusú szűrővizsgálati eljárások kifejlesztése” című pályázat megvalósítására. A kutatások célja a szív-érrendszeri betegségek és a diabétesz megelőzéséhez populációs szintű, de személyre szabott prevenciós lehetőséget nyújtó szűrővizsgálati koncepció és eszközrendszer és a daganatok iránti fogékonyság kimutatására, a daganatok korai felismerésére alkalmas, nem-invazív, genetikai alapú szűrővizsgálati eljárás(ok) kidolgozása.

2019. szeptember 1. napjától a TKI irányító szerve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága.


A Kutatócsoport kapcsolata az Debreceni Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskolával:

Kapcsolat a DE Egészségtudományok Doktori Iskolával: A Kutatócsoport vezetője a DE Egészségtudományok Doktori Iskolának valamint ezen belül a „Megelőző orvostan és népegészségtan”doktori programnak is vezetője. A Kutatócsoport tudományos munkatársai a Doktori Iskolakeretein belül szerezték meg tudományos fokozatukat, tudományos segédmunkatársai doktorjelöltek a Doktori Iskolában, a PhD értekezésük megvédésre 2021-ben kerül sor.

A kutatócsoport legújabb közleményei:


A kutatócsoport címe:

  • Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
  • Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
  • Tel/Fax: +36 52 512 765/77148
Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 12. 13:52